SnabbGuide

Hur du använder Licitio


Du kommer från och med nu att motta matchmail – e-post med relevanta upphandlingar 
Du kommer från och med nu att motta ett matchmail varje gång det blir en träff i en av dina sökprofiler. Du kan när som helst skapa nya och förändra befintliga sökprofiler på 'Mitt Licitio'.

Vi rekommenderar att du lägger ner lite tid på att kontrollera att du har bra sökningar redan från början, eftersom det är sökningen som är avgörande för vilka upphandlingar du mottar.

Så lägger du till sökkriterier
Använd ”Optimera sök” för att ändra dina sökprofiler. Det gör du genom att välja en sökprofil och därefter klicka på figuren ”Optimera sök”  till höger om profilen. Skriv ett sökord i den blåa bjälken 'Hitta träff' och klicka på 'Sök'. 

Så söker Licitio:
När man testar ett sökord, sker först en automatisk genomsökning av de totalt 9000 CPV-koderna för att identifiera en kod som innehåller sökordet. Om det blir en träff, visas resultatet som punkter, där en punkt motsvarar en CPV-kod.

Om det inte finns en CPV-kod som innehåller sökordet, sker det automatiskt en genomsökning av texten i alla upphandlingar som finns i databasen, både nya och historiska upphandlingar. Om det blir en träff i en upphandling, visas resultatet som en punkt med en överskrift. Punkten motsvarar sökordet och överskriften är den CPV-kod som upphandlingen är klassificerad med.

Träffen hittar alltså alla upphandlingar som innehåller både sökordet och CPV-koden. Den här metoden kallar vi för en ”kombinationssökning” som ger en mera detaljerad och säker sökning än om man enbart sökte på sökordet, eftersom man kan avgränsa på bransch.

Förklaring av CPV-koder
(Common Procurement Vocabulary)

En CPV-kod är en 'bransch-beskrivning'. Det finns 9 000 CPV-koder och en inköpar måste alltid klassificera sin upphandlig genom att välja passande CPV-koder. Systemet har utvecklats av Europeiska kommissionen och används för att göra det enklare för leverantörerna att hitta uppgifter inom sin bransch.

Doffin använder en förenklad kod system
En CPV-kod kan förekomma två gånger, så att det ser ut som om det finns två identiska. Det händer därför att Doffin(Norge's upphandlingsdatabas) använder sig av egna sökord-koder utöver TED's CPV-koder(TED är EU's upphandlingsdatabas). Om du önskar att bevaka norska upphandlingar är det därför viktigt att ange både CPV-koder och Doffin sökord. Om du lägger till båda träffar i sökprofilen kan du se att de har olika koder.

Klicka här för att se en översikt över alla CPV-koder
Om du klickar på Ctrl F när du öppnar sidan, framgår det ett sökfält längst upp där du kan söka efter ord i beskrivningen. 

Problemet med CPV-koderna
Det är tyvärr inte alltid som inköparna väljer rätt CPV-koder. Det är därför som Licitio både söker på sökord och CPV-koder, så man kan identifiera upphandlingar som är publicerade med felagtig bransch beskrivning. Tyvärr medför detta ofta, att man mottar många irrelevanta upphandlingar eftersom ett sökord kan stå i alla möjliga sammanhang.

Och eftersom det också kan förekomma stavfel, sammansatta ord och andra terminologier/synonymer i upphandlingstexterna, finns det upphandlingar som inte ens kan identiferas med hjälp av sökord.

Faran vid att motta irrelevanta uppphandlingar
Andra bevakningsstjänster har försökt att lösa problematiken med felvalda CPV-koder genom att manuellt lägga till flera koder i upphandlingen. Detta blir igen en subjektiv värdering och orsakar återigen träffar på irrelevanta upphandlingar. Eftersom det ofta handlar om viktiga affärer är det avgörande, att man inte missar relevanta upphandlingar. Faran vid att motta många upphandlingar på grund av en bred bevakning är, att det är tidskrävande att läsa igenom alla upphandlingstexterna. För man ska aldrig dömma en upphandling enbart på överskriften.

Kvaliteten på dina sökningar är avgörande
Licitio har specialiserat sig på att leverera upphandlingssökningar av högsta kvalitet och högsta komplexitet. Licitio levererar upphandlingsbevakning för företag som inte vill kompromissa med kvaliteten.

Med kvalitet menas att man är säker på att få ALLA relevanta anbud – utan att man samtidigt får irrelevant information (spam).

Du avgör själv hur hög kvalitet du behöver. För en liten investering kan du själv skapa och underhålla dina sökningar. Den här självbetjäningslösningen har du redan tillgång till under provperioden.

Den högsta kvaliteten får du genom att låta en av Licitios experter ställa in och underhålla dina sökningar. Inställningen sker mot bakgrund av en grundlig analys. Läs mer om Licitio Pro™ här: Licitio's upphandlingslösning för att få en exaktare sökning


Vad är Mitt Licitio
Mitt Licitio är din personliga del av Licitio.se. På 'Mitt Licitio' kan du se alla upphandlingar som har skickats till dig och du kan redigera i dina sökningar.

Du kan hålla ordning på anbuden genom att organisera dem i fyra olika mappar:

1. NYA ANBUD
(för de nya upphandlingar som du inte har läst igenom. Det motsvarar din inkorg. Alla nya anbud bör utvärderas och flyttas till mapp 2, 3 eller 4.)

2. VIKTIGT
(för de upphandlingar du vill gå vidare med.)

3. SKRÄPPOST
(för de upphandlingar där bransch och innehåll ligger så långt ifrån ditt intresseområde att de är 100 % irrelevanta.)

4. RADERAT
(för de upphandlingar där bransch och innehåll skulle kunna vara intressant, men som du inte vill gå vidare med.)

Genom att flytta 100 % irrelevanta upphandlingar till SKRÄPPOST kan du fortlöpande lära Licitio att förbättra kvaliteten på dina sökningar. Licitios 'Skräppostverktyg' är inte aktivt till en början, men när du aktiverar verktyget använder Licitio den kunskap som ligger i SKRÄPPOST. Det är alltså en bra idé att använda filen SKRÄPPOST redan från början, även om du inte har aktiverat 'Skräppostverktyget' än.


Mer kunskap om upphandlingar och regler
Om det är nytt för dig att leverera till det offentliga bör du läsa lite mer om de regler du ska vara uppmärksam på.  Läs mer om hur du kommer i gång som leverantör till det offentliga

Personlig konsult
Du får en personlig konsult från Licitio som du alltid kan kontakta genom att skriva till: info@licitio.se

Logga in