Kunskap

  1. Kurser och utbildning
  2. Gör affärer med stat, kommun och landsting
Innan du som företag ska sälja till stat, kommun eller landsting är det en klar fördel att känna till vilka regler och krav som ställs på marknaden för offentlig upphandling samt hur du praktiskt ska göra för att vinna en upphandling.
Vi har generella och gemensamma regler inom EU men det finns naturligtvis nationella och regionala skillnader beroende på vilka beslut som har tagits.

Det pågår även ständigt en utveckling inom detta område där system och funktioner utvecklas för att bli effektivare.

Kontakta oss för vidare information

Logga in