Gör affärer med stat, kommun och landsting

OFFENTLIG SEKTOR
Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och tjänster. Och så är det inom samtliga länder inom EU. Det är också en säker och expansiv marknad där det alltid finns nya affärsmöjligheter för stora som små företag. Vi har all den kompetens och kunskap som krävs för att ni skall kunna delta i detta spännande affärsområde.

Logga in