Om Licitio


Licitio erbjuder leverantörer tillgång till en värld av möjligheter och ställer verktyg och utbildning till förfogande som gör det möjligt för dem att vinna fler upphandlingar.

Licitio – den ledande informationstjänsten för att sätta leverantörer och kunder i förbindelse med varandra på den danska marknaden


Licitio grundades i Danmark av VD'n Kevin Leig Bengtsson, (under namnet UdbudsVagten).

Kevin Leig Bengtsson är tidigare medgrundare av ett företag som utvecklar sökteknologi. Företaget specialiserade sig på uppdrag där kvaliteten av sökningarna hade avgörande effekt på kundens konkurrensförmåga. Kärnkompetensen var inte bara att leverera snabba sökningar, utan även att skapa högsta möjliga precision på sökresultatet.

År 2000 gjorde Kevin Leig Bengtsson en undersökning av marknaden för upphandlingsförfrågningar i Europa. Slutsatsen blev att förfrågningar för miljontals kronor offentliggjordes via flera olika källor, och att ingen av de befintliga tjänsterna hade lyckats lösa den viktigaste uppgiften:

  • Att leverera exakta sökningar.
  • Att leverera en fullständig täckning av källorna för upphandlingsförfrågningar 

En tid efter detta grundades Licitio (UdbudsVagten) och inom tre år blev företaget den ledande informationstjänsten för att sätta leverantörer och kunder på den danska marknaden i förbindelse med varandra.

Logga in