Berendsen Textil


”Hos Berendsen Textil Service har vi valt att låta Licitio sköta vår upphandlingsbevakning. Det innebär att vi sparar resurser internt så att vi kan koncentrera oss på att bedöma de relevanta upphandlingar vi får. Samtidigt ger Licitio oss en säkerhet för att vi får information om både små och stora upphandlingar.”

Niels Peter Hansen, Försäljnings- och marknadsföringsdirektör
BERENDSEN TEXTIL SERVICE A/S

Logga in