Corporate Express


”För Corporate Express är anbud och offentliga upphandlingar ett väldigt viktigt segment. Vi ville ha en säkerhet för att vi fick se alla relevanta uppdrag på denna marknad och inledde därför en dialog med Licitio, vilket efter en kort tid ledde till att vi ingick ett samarbete.

Vi upplever i dag att den analys som ligger till grund för bevakningen verkligen ser till att vi inte missar några uppdrag, och dessutom genererar den ett minimum av 'oväsen' i vårt e-postsystem.

Allt som allt är vi nöjda med samarbetet med Licitio.”

Per Kristensen, Försäljningsdirektör
CORPORATE EXPRESS DANMARK A/S

Logga in