HP Networking Business


”Som det snabbast växande nätverksföretaget i branschen är det viktigt för oss att hela tiden förbättra våra säljares engagemang, öka vår marknadsinsikt och optimera försäljningseffektiviteten.

Ett strategiskt fokusområde har varit att utveckla och strukturera de offentliga upphandlingarna i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) och företagens verksamheter genom att kunna identifiera alla relevanta EMEA-upphandlingar, utveckla kvalifikationer och optimera/strukturera anbudsförfarandet.

Att utveckla upphandlingsbevakningen och anbudsförfarandets infrastruktur påverkar både den interna försäljningsprosessen och de organisatoriska resurserna på både lokalt och nationellt plan. Mot den bakgrunden var det viktigt för oss att hitta en professionell samarbetspartner som kunde leverera en komplett lösning med hensyn till EMEA. Som ett resultat av att programmet delas in i flera besläktade faser var det dessutom nödvändigt att upphandlingstempot motsvarade den organisatoriska anpassningen av tjänster och lösningar.

I urvalsprocessen identifierade vi flera företag i EMEA som kunde leverera dessa komponenter själva, men det var bara Licitio som vi ansåg hade kunskap och förmåga att erbjuda en flexibel och komplett lösning.

Samarbetet med Licitio har till fullo bekräftat vårt beslut. Licitio levererar en tjänst av hög kvalitet och är en värdefull och flexibel lösning. De är dessutom professionella, dynamiska och lätta att samarbeta med, och vi ser fram emot att fortsätta och fördjupa vårt samarbete ännu mer i framtiden.”

Laurits Bach Sørensen, Enterprise Business Manager
HP NETWORKING BUSINESS

Logga in