Olympus


”Våra kunder befinner sig huvudsakligen i den offentliga sektorn där upphandling är ett normalt förfarande vid inköp. Vi valde Licitio eftersom deras upphandlingsbevakning är mycket detaljerad.  Bevaknings-systemet söker inte enbart efter de upphandlingar som vi medvetet letar efter, utan även efter upphandlingar som skulle kunna vara eller bli intressanta för oss.
När en främmande part ska överta den bevakning som man delvis själv har skött blir man lätt orolig över om de gör det tillräckligt bra.

Samarbetet med Licitios konsult om att utforma sökprofilen präglades av noggrannhet, engagemang och snabba reaktioner när vi bad om att de skulle ändra eller komplettera sökprofilen. Dessutom upplevde vi en stor vilja att förklara systemet, och fantasin fick verkligen fritt lopp när konsulten skulle avgränsa vårt behov. Startfasen öppnade våra ögon för vilka och hur få sökkriterier vi hade använt dittills.

Med Licitio är vi inte längre rädda för att något går vår näsa förbi.”

Susan Bækgaard Sunekær, Sekreterare
OLYMPUS DANMARK A/S

Logga in