Bevakning av upphandlingar

  1. Licitio Personal™ – God säkerhet
  2. Licitio Plus™ - Hög säkerhet
  3. Licitio Pro™ - Maximal säkerhet
Licitio kan erbjuda upphandlingsbevakning på alla nivåer och för alla behov. Vi kan uppfylla alla dina krav på en detaljerad och säker bevakning.


Med Licitio Plus™ eller Licitio Personal™ kan du välja att själv utforma din sökprofil. Om du har ett stort behov av säkerhet och precision i upphandlingsbevakningen, kan du låta våra experter sköta utformningen och underhållet av din sökprofil genom att välja lösningsmodellen Licitio Pro™. Beställ information

Med våra lösningar uppnås ett resultat som ger dig en riktig bild av hur just din/dina produkter upphandlas av den offentliga sektorn.

Vi har utvecklat ett unikt analysverktyg som ger en detaljerad översikt över kvaliteten på din sökning. 
Licitio Analyzer™ Där kan du se alla historiska och aktuella upphandlingar samt unika upphandlingsinformationer.

Revolutionerande upphandlingsbevakning


Våra främsta kunder arbetar professionellt på upphandlingsmarknaden och accepterar inte att gå miste om en relevant affärsmöjlighet.

En stor undersökning har visat, att den vanligaste orsaken till att företag går miste om upphandlingar är dålig bevakning. Och att man får mycket information och även irrelevant information.
Vi har löst detta.

Alla relevanta upphandlingar som identifieras skickas
regelbundet via e-post till dig. 

Anledningen är, att många bevakningstjänster inte genomför den nödvändiga föranalysen,  som just ska garantera att bevakningen tar hänsyn till alla förhållanden; inte bara felaktiga CPV-koder, men också felaktiga sökord. 
 
Licitio har specialiserat sig på att ta hänsyn till alla förhållanden, inte bara fel i CPV-koder, men även i sökord, som till exempel stavfel, sammansatta ord, synonymer och terminologier. I övrigt skapar Licitio en säker bortsortering av irrelevanta upphandlingar.

Vi använder marknadens mest avancerade sökteknik och med en grundlig föranalys och olika specialverktyg kan vi utforma dina sökprofiler med imponerande precision.

Läs mer om Licitios upphandlingslösning för en korrekt och säker sökning:   Licitio Pro™

Logga in