Licitio Analyzer™

Verktyget identifierar resultaten från varje enskilt sökkriterie i sökprofilen och gör det lättare att göra ändringar i bevakningen för att kunna sortera bort irrelevanta upphandlingar.

Licitio Analyzer™ delar upp bevakningsresultaten:

Historiska
Visar alla upphandlingar som redan är offentliggjorda (från 2007-01-01), så att du ser om bevakningen är relevant.

Nya
Visar alla upphandlingar där fristen ännu inte har löpt ut, och meddelanden om nyligen ingågna avtal.

Unika
Visar vilka sökkriterier som identifierar upphandlingar, som inte finns via de andra kriterierna i sökprofilen. (Eftersom en upphandling ofta publiceras med flera CPV-koder, kan det förekomma att olika sökkriterier finner samma upphandlingar).

Med Licitio Analyzer™ kan du identifiera orsakerna till att dina sökkriterier antingen identifierar för många eller för få upphandlingar.

Licitio innehåller alla upphandlingsinformationer från den svenska marknaden. Så det enda du ska tänka på är att din sökprofil är korrekt och att den identifierar de upphandlingar som är relevanta för dig.

Du hittar verktyget vid att välja en sökprofil och sedan klicka på Licitio Analyzer™ til höger på sökprofilen.


Logga in