Licitio Plus™


Välj Licitio Plus™ om det är viktigt för dig att hitta relevanta upphandlingar.

Du kan själv utforma och administrera din sökprofil, eller be en av våra konsulter om att utfylla din sökprofil med CPV-koder och sökord som du har valt ut.

Du får tillgång till Licitio Analyzer™ Extended, som ger dig möjlighet att granska kvaliteten på sökprofilen och kontrollera eventuella sökkriterier, som orsakar träffar på irrelevanta upphandlingar. Alla relevanta upphandlingar som identifieras skickas regelbundet via e-post.

Logga in