Verktyg

  1. Anbudsverktyg
  2. Marknadsanalys
  3. Komplett upphandlingslösning
När du har skapat din sökprofil och mottar upphandlingar du vill lämna anbud på kan Licitio hjälpa dig i samtliga faser. Det kan både ske i form av rådgivning och/eller genom att leverera enkla och användarvänliga verktyg, mallar m.m.

Vi har utvecklat olika verktyg för att göra det enklare för leverantörerna att vinna uppdrag. Läs mer om dessa i menyn till höger.

Inköpsverktyg

  • Verktyg för enkel annonsering och konkurrensutsättning av anbud/inköp 
  • Verktyg för att lämna in elektroniska anbud/inköp


90 danska kommuner använder redan Licitios inköpslösning.

Upphandlingsverktyg

  • Verktyg för kvalificering av upphandlingar(vilka upphandlingar ska vi bjuda på)
  • Verktyg för automatisering av prekvalificering (PQ-produktion) 
  • Verktyg för optimering av anbudsförfarandet (anbudsfabrik) 
  • Verktyg för portföljförvaltning – översikt över vinster/förluster 
  • Verktyg för integrering med CRM-system


Läs ett exempel:

Logga in