Licitio Porter™


Koncentrera dig på hur du kan vinna upphandlingen -  inte på hur du skriver ditt anbud
 

Licitio Porter™ är ett specialverktyg, som är utvecklat för att göra processen omkring anbudskrivning mer effektiv så att man kan prioritera resurserna på innehåll framför administration. Man kan skriva fler anbud på mycket kortare tid och samtidigt höja kvaliteten på varje anbud. Samtidigt sörjer Licitio Porter™ för en målinriktad och professionell branding av företaget.

Läs mere om anbudsverktyget Licitio Porter™ (in english)

Kontakta oss om du vil höra mer om Licitio Porter™
Fördelar med att använda Licitio Porter™:


 • Dokumentet är redan samlat, strukturerat och planlagt
 • Logga in i ett dokument istället för att arbeta i flera wordfiler
 • Automatisk layout, numrering och formatering – Uppsättningen följer de ramar du har valt innan skrivprocessen börjar
 • Uppnå full genomsiktighet från början och evaluera innehållet från allra första dagen
 • Återanvänd innehåll från tidigare anbud, oavsett var du är i processen, eftersom allt material ligger på nätet
 • Det är tryggt att låta anbudsgivare och samarbetspartners att utforma och utvärdera samma dokument
 • Spara tid och delta i flera upphandlingar
 • Uppnå högre kvalitet vid varje enskilt anbud och öka chansen att vinna flera kontrakt
Nackdelar med att använda traditionella textbehandlingssystem:

 • Anbudet skrivs av flera personer i olika dokument
 • Personer kan företa manuella formateringar i dokumenten och förstöra anbudets utformning
 • Projektansvarig måste vänta på, att anbudsskrivarna returnerar dokumenten och hoppas på ett tillfredsställande innehåll
 • Projektansvarig måste hålla reda på alla dokument, ändringar och duplicerat innehåll
 • Dokumenten måste ligga på en delad server och förhoppningsvis kommer ingen att ladda ner en kopia till sin egen dator
 • Alla dokument måste skickas via e-post och därefter klistras in i det färdiga anbudet

Logga in