Licitio End-2-End

Licitio kan hjälpa dig att utveckla verktyg som ökar produktiviteten i varje steg av din försäljningsprocess.

Licitio kan erbjuda dig verktyg på nedanstående områden. Använd verktygen själv eller låt Licitio skapa verktyg i din personliga Licitio-anbudsportal för att få maximalt utbyte.

1. Kundämnesgenerator
2. Kvalificeringsverktyg för kundämnen
3. Utvecklingsverktyg för prekvalificering
4. Verktyg för anbudsutveckling
5. Översikt över vinster/förluster

Dessa verktyg skräddarsys för dina behov och passar till uppdrag på alla nivåer.

Licitio levererar kompletta anbudslösningar till HP

Logga in