Marknadsanalys


Få en analys av upphandlingsmarknaden och möjligheterna inom ditt fackområde.

Med en marknadsanalys du kan förutse när en upphandling kommer nästa gång, och du kommer även kunna se vilken typ av kriterier som leverantören väljs utifrån.

Analysen innehåller:

  • Överblick över antal upphandlingar inom ditt område i vårt historiska upphandlingsarkiv
  • Relevanta historiska upphandlingsinformationer
  • Information om tildelingsbeslut
  • Namn och kontaktinformation på inköpare som har varit delaktiga i de historiska upphandlingarna

Om du har speciella önskemål om vad analysen ska omfatta, kan vi anpassa analysen utifrån dina behov.

Detta innebär att du till exempel. kan förfina analysen till att omfatta uppgifter av en viss storlek, värde och varaktighet.Logga in